سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی 2019 - کیش؛ نتایج پیکارهای پسران تکواندوکار نوجوان در جام ریاست فدراسیون جهانی

رقابت‌های نوجوانان پسر در سومین دوره مسابقات بین‌المللی جام ریاست فدراسیون جهانی 2019 امروز (شنبه – 11 اسفندماه) در سالن "المپیک" جزیره کیش برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه ورزش و تفریحات سالم، رقابت‌های نوجوانان دختر و پسر در سومین دوره مسابقات جام ریاست فدراسیون جهانی امروز (شنبه – 11 اسفندماه) با حضور 172 تکواندوکار از 10 کشور آذربایجان، اردن، افغانستان، ایران، پاکستان، روسیه، سوریه، عمان، قزاقستان و هند در مجموعه ورزشی المپیک (پسران) و سالن خلیج فارس (دختران) در حال برگزاری است.

مبارزات پسران در اوزان 45-، 48-، 51-، 55-، 59-، 63-، 68-، 73-، 78- و 78+ کیلوگرم طی یک روز پیگیری شد که نتایج زیر بدست آمد:

وزن 45- کیلوگرم: 

مرحله یک‌هشتم///
رضا زارع (ایران) - استراحت
اگور شاتالو (روسیه) 2 - لایث الرواشده (اردن) 24
آریان ابراهیم‌زاده (ایران) 6 - متین علی صیف‌الدینی (ایران) 3
سعید عباسیان (ایران) - استراحت
محمدحسن غلامی (ایران) - استراحت
علیرضا حسنی (ایران) 6 - محمود الرلایراه (اردن) 26
علیرضا سنجری (ایران) 14 - امیررضا مددی (ایران) 13
حمیدرضا مرادی (ایران) - استراحت

مرحله یک‌چهارم///
رضا زارع (ایران) 14 - لایث الرواشده (اردن) 24
آریان ابراهیم‌زاده (ایران) 23 - سعید عباسیان (ایران) صفر
محمدحسن غلامی (ایران) 7 - محمود الرلایراه (اردن) 10
علیرضا سنجری (ایران) 11 - حمیدرضا مرادی (ایران) 12

مرحله نیمه نهایی///
لایث الرواشده (اردن) یک - آریان ابراهیم‌زاده (ایران) 13
محمود الرلایراه (اردن) 26 - حمیدرضا مرادی (ایران) 19

فینال///
آریان ابراهیم‌زاده (ایران) 11 - محمود الرلایراه (اردن) 14


وزن 48- کیلوگرم:

مرحله یک‌هشتم///
ارسلان فتحی (ایران) - استراحت
امیررضا نجفوند (ایران) 18 - امید نقدی (ایران) 12
علیرضا دودانگه (ایران) - استراحت
علیرضا وفایی (ایران) - استراحت
کیوان کاظمی (ایران) - استراحت
احسان رحیمی (ایران) - استراحت
امیرمحمد امیرمحمدی (ایران) - استراحت
امیر ضامنی (ایران) - استراحت

مرحله یک‌چهارم///
ارسلان فتحی (ایران) 8 - امیررضا نجفوند (ایران) 15
علیرضا دودانگه (ایران) 9 - علیرضا وفایی (ایران) 11
کیوان کاظمی (ایران) 15 - احسان رحیمی (ایران) 17
امیرمحمد امیرمحمدی (ایران) 8 - امیر ضامنی (ایران) 11

مرحله نیمه نهایی///
امیررضا نجفوند (ایران) 4 - علیرضا وفایی (ایران) 5
احسان رحیمی (ایران) 15 - امیر ضامنی (ایران) 31

فینال///
علیرضا وفایی (ایران) 12 - امیر ضامنی (ایران) 18وزن 51- کیلوگرم:

مرحله یک‌چهارم///
علی نورمحمدی (ایران) - استراحت
آرمان امیری مهر (ایران) 7 - علی توکلی دینانی (ایران) 14
کامران کاظمی (ایران) 21 - امیرحسین آقایاری‌فر (ایران) 11
محسن صبوری (ایران) - استراحت

مرحله نیمه‌نهایی///
علی نورمحمدی (ایران) 4 - علی توکلی دینانی (ایران) 12
کامران کاظمی (ایران) 3 - محسن صبوری (ایران) 3 (برنده کاظمی)


فینال///
علی توکلی دینانی (ایران) 19 - کامران کاظمی (ایران) 3


وزن 55- کیلوگرم:

مرحله یک‌هشتم///
علی خوش روش (ایران) - استراحت
لوئی ایهمدان (اردن) 20 - آرتور راخمانگولو (روسیه) 7
شایان رستمی (ایران) 24 - مهدی خاوری (ایران) 7
ابیلخاسان باخیتژان (قزاقستان) 17 - مهدی عسگری (ایران) 5
ابوالفضل قربانی (ایران) - استراحت
علیرضا بیگی (ایران) 32 - ابوالفضل توکلی (ایران) 11
قاسم رنجبران (ایران) 19 - حسن فریدون‌نژاد (ایران) 16
محمد ندیم فرتوسی (عراق) - استراحت

مرحله یک‌چهارم///
علی خوش روش (ایران) 14 - لوئی ایهمدان (اردن) 16
شایان رستمی (ایران) 19 - ابیلخاسان باخیتژان (قزاقستان) 2
ابوالفضل قربانی (ایران) 14 - علیرضا بیگی (ایران) 26
قاسم رنجبران (ایران) 12 - محمد ندیم فرتوسی (عراق) 7

مرحله یک‌چهارم///
لوئی ایهمدان (اردن) 13 - شایان رستمی (ایران) 15
علیرضا بیگی (ایران) 20 - قاسم رنجبران (ایران) 7

مرحله نیمه نهایی///
شایان رستمی (ایران) 19 - علیرضا بیگی (ایران) 21


وزن 59- کیلوگرم:

مرحله یک‌هشتم///
متین حبیبی (ایران) - استراحت
رامین رحیمی (ایران) 8 - علی گودرزی (ایران) 18
علیرضا شریف کاظمی (ایران) 26 - مهران میرزانژاد (ایران) 5
میثم رضایی (افغانستان) 3 - امیرحسین امجدیان (ایران) 7
ابوالفضل مولایی (ایران) - استراحت
لوای نازال (اردن) 9 - عرفان بزرگی (ایران) 11
احمد رضایی (ایران) 3 - محمدرضا نوروزی (ایران) 13
موناج کومار (هند) - استراحت


مرحله یک‌چهارم///
متین حبیبی (ایران) 13 - علی گودرزی (ایران) 14
علیرضا شریف کاظمی (ایران) 3 - امیرحسین امجدیان (ایران) 12
ابوالفضل مولایی (ایران) 8 - عرفان بزرگی (ایران) 6
محمدرضا نوروزی (ایران) 27 - موناج کومار (هند) 6


مرحله نیمه‌نهایی///
علی گودرزی (ایران) 9 - امیرحسین امجدیان (ایران) 15
ابوالفضل مولایی (ایران) 10 - محمدرضا نوروزی (ایران) 11

فینال///
امیرحسین امجدیان (ایران) 14 - محمدرضا نوروزی (ایران) 16


وزن 63- کیلوگرم:

مرحله یک‌چهارم///
حامد اصغری (ایران) - استراحت
عبدالله ایاد (اردن) صفر - امیرمصطفی رضایی (ایران) 12
امیررضا قاسمی (ایران) - استراحت
علی اکبر افشاری (ایران) - استراحت

مرحله نیمه‌نهایی///
حامد اصغری (ایران) 20 - امیرمصطفی رضایی (ایران) 11
امیررضا قاسمی (ایران) 18 - علی اکبر افشاری (ایران) 26

مرحله نیمه‌نهایی///
حامد اصغری (ایران) 25 - علی اکبر افشاری (ایران) 9وزن 68- کیلوگرم:

مرحله یک‌چهارم///
پدرام جمشیدی (ایران) 12 - امیرحسین بهرآبادی (ایران) 20
اشکان زحمتکشان (ایران) 5 - محمدرضا لاتی (ایران) 13
علی قویدل (ایران) 22 - محمدرضا نداقی (افغانستان) 10
محمداحسان مهاجری (ایران) 15 - سعید الساویر (اردن) 13

مرحله نیمه‌نهایی///
امیرحسین بهرآبادی (ایران) 20 - محمدرضا لاتی (ایران) صفر
علی قویدل (ایران) 12 - محمداحسان مهاجری (ایران) 9

فینال///
امیرحسین بهرآبادی (ایران) 12 - علی قویدل (ایران) 8وزن 73- کیلوگرم:

مرحله یک‌چهارم///
شهاب روزبهانی (ایران) - استراحت
محمدحسین پورمهر (ایران) 17 - فرزاد عالمی (ایران) 8
عبدالهادی الشوالی (اردن) - استراحت
محمد مقدم فرد (ایران) - استراحت

مرحله نیمه‌نهایی///
شهاب روزبهانی (ایران) 20 - محمدحسین پورمهر (ایران) 7
عبدالهادی الشوالی (اردن) 16 - محمد مقدم فرد (ایران) 15


فینال///
شهاب روزبهانی (ایران) 9 - عبدالهادی الشوالی (اردن) 10وزن 78- کیلوگرم:


مرحله یک‌چهارم///
پژمان مرادی (ایران) - استراحت
حمیدرضا بدری (ایران) 12 - فاهد صبیحی (اردن) 5
حسین فرجی (ایران) - استراحت
کسرا دارپارش (ایران) - استراحت

مرحله نیمه نهایی///
پژمان مرادی (ایران) 17 - حمیدرضا بدری (ایران) 16
حسین فرجی (ایران) 6 - کسرا دارپارش (ایران) 4

فینال///
پژمان مرادی (ایران) 19 - حسین فرجی (ایران) 2


وزن 78+ کیلوگرم:

مرحله یک‌چهارم///
محمدطاها شمخالی (ایران) - استراحت
علی نجفی (ایران) 24 - خالد قشتا (اردن) 3
حکیم قلمان (پاکستان) 18 - محمد سلامه (سوریه) 35
محمدرضا سلیمانی (ایران) - استراحت

مرحله نیمه‌نهایی///
محمدطاها شمخالی (ایران) 3 - علی نجفی (ایران) 16
محمد سلامه (سوریه) 18 - محمدرضا سلیمانی (ایران) 32

فینال/// 
علی نجفی (ایران) 22 - محمدرضا سلیمانی (ایران) یک

 

آلبوم ها

درباره موسسه ورزش

موسسه ورزش و تفریحات سالم منطقه آزاد کیش با هدف تاسیس، توسعه و تجهیز و نگهداری اماکن ورزشی به منظور استفاده کیشوندان و مسافران و همچنین فراهم نمودن امکانات ورزشی جهت اردوهای تیم های خارجی، ملی و باشگاهی تاسیس گردیده است.

تماس با ما

جزیره کیش ، میدان المپیک ، مجموعه ورزشی المپیک کیش ، ساختمان اداری

44424526 076
44422511 076